Advarselen kom i form av en hemmeligstemplet rapport eller notat som president Bush fikk 6. august 2001 på sin ranch i Texas. Presidenten skal ifølge New York Times ha blitt orientert om Osama bin Laden og al-Qaidas planer om å angripe USA.

Rapporten konkluderte med at Osama bin Laden planla å bruke eksplosiver og kapre fly i terroraksjoner mot USA. Rapporten skal imidlertid ikke ha angitt verken tidspunkt eller spesifikke mål for angrepene.

New York Times viser til en anonym regjeringskilde. Ifølge avisen kan det virke som om innholdet i sikkerhetsbriefingen strider mot det vitnemålet sikkerhetsrådsgiver Condoleezza Rice avla for bare få dager siden.

Foran kommisjonen hevdet Rice at orienteringen Bush mottok på ranchen i Texas bare var av «historisk art».

HVA VISSTE HAN?: President George Bush møter nye spørsmål etter artikkelen i New Yrok Times.
REUTERS