• Vi har ikke noe imot hjemfallsinstituttet som sådan. Men det må være likebehandling mellom private og offentlige aktører, sier ESA-president Bjørn T. Grydeland.

Avgjørelsen om sende saken til retten ble tatt i går av ledelsen i ESA, organet som overvåker at EØS-avtalen blir fulgt.

— Vi mener ordningen bryter med EØS-avtalen på to punkter: Både når det gjelder retten til fri bevegelse av kapital og retten til fri etablering, sier Bjørn T. Grydeland, tidligere norsk EU-ambassadør i Brussel.

88 prosent av norsk kraftproduksjon er eid av kommuner eller fylkeskommuner. De rammes ikke av hjemfallsordningen, noe ESA mener er ulovlig forskjellsbehandling.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen sier han ikke er overrasket over at ESA går rettens vei, men mener regjeringen har en god sak. Han viser blant annet til at flere store europeiske land, som Spania, Frankrike og Italia, har markert at de ønsker nasjonalt eierskap på de store kraftselskapene.

— Og dersom det ikke skulle gå vår vei, får vi jo saken tilbake. Da må vi sette oss ned og forhandle med ESA, sier Enoksen.