• Russerne bruker energiforsyningene til å posisjonere seg som en internasjonal stormakt, sier Russland-forsker Helge Blakkisrud.

Han mener gasstriden med Ukraina viser at Russland både kan og vil bruke sine olje— og gassressurser som politisk maktmiddel. Blakkisrud er leder ved Avdeling for Russlandstudier ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

I mars er det parlamentsvalg i Ukraina, da den vestvennlige presidenten Viktor Jusjtsjenko står mot den Russland-orienterte Viktor Janukovitsj. Valget er det første etter Oransjerevolusjonen i november-desember 2004.

Helge Blakkisrud (bildet) sier ukrainske myndigheter helt klart oppfatter gasstriden som et forsøk på å presse landet i retning av en mer prorussisk politikk.

— Men dette kan slå begge veier, slik det gjorde i forkant av Orange-revolusjonen. Resultatet kan fort bli en sterkere polarisering mellom de som vil knytte tettere bånd til EU og Europa, og de som vil ha en tettere integrasjon med Russland, sier Helge Blakkisrud.

Politisk instrument

Den russiske energigiganten Gazprom er 51 prosent eid av staten, og slik sett utsatt for sterke politiske føringer. Selskapet skal drive på kommersiell basis, men blir av mange også betraktet som landets viktigste politiske instrument.

— Putins mål har fra dag én vært å gjenreise Russland til en stormakt. Og makt i dag er basert på økonomisk slagkraft, og der er energisektoren avgjørende, sier Blakkisrud.

Høye priser på olje og gass har også gitt de russiske myndighetene et større økonomisk spillerom.

— Det vi nå ser er et mer selvsikkert Russland på den internasjonale arenaen, sier Blakkisrud.

Han understreker samtidig at landet ikke har noen interesse av å utfordre EU på samme måte, siden Russland er avhengig av inntektene fra gassalget til Europa.

- Ukraina kan presse

Selv om Ukraina har stort behov for den russiske gassen, er Russland også avhengig av gasstransporten gjennom nabolandet og videre til det europeiske markedet.

— Slik kan Ukraina også presse Russland. Frem til ledningen gjennom Østersjøen er klar, har Russland i praksis ikke mange alternativer, sier Blakkisrud.

Det betyr at ukrainerne til en viss grad kan kompensere en høyere gasspris med å skru opp transittkostnaden russerne må ut med for å frakte gassen gjennom landet. Et snarlig kompromiss blir trolig også løsningen på konflikten, ifølge Helge Blakkisrud.

— Begge parter må nok fire. Prinsipielt er de enige om at det skal innføres markedspris, men spørsmålet er i hvilket tempo dette skal skje, sier Helge Blakkisrud.

FYRER MED VED: I vinterkulden har Natalya Bendyk i en landsby ikke langt fra Kiev, tatt i bruk ved for å få varme i huset.FOTO: REUTERS/SCANPIX