Både norske myndigheter og miljøorganisasjoner regner virksomheten ved Sellafield som den største enkeltstående atomtrusselen mot Norge. Ifølge TV 2 skal forslaget nå behandles av britiske politikere. Bellona mener anbefalingene kommer til å bli fulgt.

— Vi har fått en veldig gledelig julegave fra britene. Nemlig det at de nå endelig har bestemt seg for å avslutte virksomheten i Sellafield Thorp og at de skal gjøre seg ferdige med det brenselet de har nå innen 2018, sier Bellonas atomekspert og daglige leder Nils Bøhmer.

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) er fornøyd.

— Dette er veldig gode nyheter, og det er et tegn på at den dialogen som mange i norske regjeringen har hatt med britene, kan bære frukter. Så får vi bare håpe at dette ikke er for godt til å være sant. Jeg vil ta kontakt med regjeringen i Storbritannia for å få mer informasjon om dette, sier Solheim til TV 2

I januar lagde Statens strålevern en rapport om konsekvensene av en brann og eksplosjon i tankene ved Sellafield. Rapporten viste at hvis bare 1 prosent av avfallet slippes ut til luft, vil Norge oppleve radioaktive nedfall som er sju ganger større enn etter Tsjernobyl-katastrofen i 1986.