— Vi er skuffet over at EFTA-domstolen har latt seg presse til å bøye av for EU og parfymelobbyen, sier Pål Wibe, administrerende direktør i Nille AS.

Han mener L'Oréals motiv med søksmålet åpenbart er å melke norske forbrukere maksimalt, ved å hindre konkurranse og slik ta den prisen de vil.

— Dette handler om misbruk av markedsmakt, sier Wibe.

Direktøren for frisørdivisjonen i L'Oréal Norge ser det annerledes.

— Kundene er nå sikret den beskyttelsen de har krav på. Vi kan garantere at varene er merket, transportert og lagret på forsvarlig vis, sier direktør Tor Øiestad i L'Oréal.

— Men hvorfor er sjampoen så mye billigere i USA?

— Prisnivået er generelt lavere der. Norge er et høykostland. Og vi driver opplæring av våre forhandlere, sier Øiestad.

Redken-flaskene som Nille kjøpte inn i USA var originalvarer. Men L'Oréal-sjefen mener det er gode grunner for at ikke hvem som helst skal få importere slik sjampo.

— Våre forhandlere gir kundene råd. Vi selger kun gjennom frisører. Dette er et veldig spesialisert produkt, sier Øiestad.

Nille-direktør Wibe mener dette kun er vikarierende argumentasjon.

— I USA selger L'Oréal denne sjampoen gjennom kjeder som 7-Eleven, sier Wibe.

Nei til EU-leder Heming Olaussen mener dommen er nok en grunn til å sette spørsmålstegn ved hele EØS-avtalen.

— Her taper både forbrukerne, Nille og den norske regjeringen. Det som har kommet fra EFTA-domstolen virker kun som et ekko av EUs domstol. Det er en illevarslende utvikling, sier Olaussen.