– Vi godtar ikke lovligheten av bosetningsaktiviteten og har sterk tro på at det vil være en fordel om det blir slutt på både nåværende og framtidig aktivitet i bosetningene, sa Hillary Clinton.

Israel nekter å etterkomme kravene fra omverdenen og stanse utvidelsen av bosetningene i de okkuperte palestinske områdene, noe som er et absolutt krav fra palestinsk side for å gjenoppta forhandlinger om en fredsavtale.

Dårlig mottatt

Israels statsminister Benjamin Netanyahu hevdet nylig at byggevirksomheten var trappet noe ned, noe han høstet ros fra Clinton for.

At den amerikanske utenriksministeren ikke samtidig gjentok USAs krav om full byggestans, ble ikke godt mottatt i araberverdenen.

Clinton, som tidligere i uka deltok på et arabisk toppmøte i Marokko, skulle etter planen ha returnert til Washington onsdag. Uro omkring den påståtte kursendringen fikk henne i stedet til å reise til Egypt.

Foruten å ha samtaler med president Mubarak, møtte Clinton også sin egyptiske kollega Ahmed Abul Gheit og Egypts mektige etterretningssjef Omar Suleiman i Kairo onsdag.

– Ulovlige

Også i Marokko forsikret Clinton at USAs syn på de israelske bosetningene er uendret, og hun sa at Netanyahu-regjeringens politikk på dette området «fortsatt er et stykke unna det som vi vil karakterisere som vår posisjon.»

Storbritannias utenriksminister David Miliband var enda klarere da han kommenterte de israelske bosetningene under et besøk i Jordan tirsdag.

– Bosetningene er ulovlige og etter vårt syn et hinder i arbeidet med å komme fram til en fredsavtale mellom israelere og palestinere, sa Miliband.