Eide kom til Gaza i dag, og kan fortelle om store ødeleggelser på Gaza-stripen.

– Det inntrykket vi har fått hjemme i Norge under krigen, er helt korrekt. Det har vært massive angrep på sivile mål. Boliger, hoteller, drivhus og skoler er bombet. Jordbruksland er ødelagt. Bare på en kort kjøretur så jeg fire skoler som var bombet til ruiner, sier Petter Eide.

Tre jurister har i en kronikk i BT tatt til orde for å straffeforfølge krigsforbrytere på begge sider av konflikten. Dagen etter fikk de støtte i et debattinnlegg fra tre høyesterettsadvokater.

– Ulovlig selvforsvar

Eide nevner tre eksempler på israelske krigsforbrytelser:

– For det første har det vært et uklart skille mellom sivile og militære mål. For det andre er Israels gjengjeldelser helt ute av proporsjoner. For det tredje er blokaden av Gaza-stripen i seg selv en krigsforbrytelse.

– Hva med Hamas?

– Hamas’ raketter mot sivile mål i Israel er heller ikke lovlige. Heller ikke at de skjuler soldater blant sivile. Vi vil nok finne krigsforbrytelser på begge sider. Men Israel kan ikke påberope seg selvforsvar når de beskytter seg på en ulovlig måte. Én forbrytelse rettferdiggjør ikke en annen, sier Eide.

Brukte hvit fosfor

I dag sprakk nyheten om at Israel innrømmer å ha brukt hvit fosfor i krigføringen, etter først å ha nektet for det i flere uker.

– Hvit fosfor er ikke ulovlig i seg selv. Alle våpen er ulovlige dersom de brukes mot sivile, men hvit fosfor er ekstra grusomt, sier Eide.

Anklagene om krigsforbrytelser har fått Israels statsminister Ehud Olmert til å rykke ut og garantere at israelske soldater skal beskyttes mot internasjonal straffeforfølgelse.

– Offiserene og soldatene som er sendt til Gaza skal vite at de er trygge mot ulike tribunaler, og at Israel vil støtte dem og forsvare dem, akkurat som de forsvarte oss med sine kropper under operasjonen i Gaza, sier Olmert ifølge Reuters.

Ønsker sak i Haag

Hittil er to muligheter lansert for et rettsoppgjør etter Gaza-krigen: Enten at FNs sikkerhetsråd etablerer en spesialdomstol av samme type som Jugoslavia— og Rwanda-tribunalet – eller at saken kommer opp for Straffedomstolen i Haag.

Petter Eide foretrekker den siste varianten.

– Det viktigste er at vi får håndtert krigsforbytersakene, ikke hvilken mekanisme som brukes. Men det beste ville vært å bruke Haag-domstolen. De midlertidige tribunalene for Rwanda og Balkan ble opprettet før vi fikk en permanent domstol i Haag. Dersom det skulle bli opprettet en ny ad hoc-domstol for Midtøsten, vil det kunne undergrave Haag-domstolens autoritet, mener Eide.

– Lite realistisk

Han har uansett ikke særlig tro på at sakene vil komme opp for noen internasjonal domstol.

– Det er nok lite realistisk. USA har vetorett i Sikkerhetsrådet, og har ingen tradisjon for å bruke internasjonal rettsorden mot sine nærmeste allierte.

FNs spesialutsending til de palestinske områdene, Richard Falk, sier i et intervju med Al Jazeera at han heller ikke har tro på noen etterforskning eller straffeforfølging etter Gaza-krigen.

Du kan se Al Jazeera-intervjuet nedenfor (på engelsk), og si din mening i bunnen av artikkelen.

En gutt foran en ødelagt boligblokk i flyktningeleiren Jabalya på Gaza-stripen. Bildet er tatt fredag.
YANNIS BEHRAKIS
Palestinere i fredagsbønn i Jabalya.
YANNIS BEHRAKIS
Generalsekretær Petter Eide ønsker at krigsforbrytelsene på Gaza-stripen kommer opp for en internasjonal domstol. Men han har liten tro på at det vil skje.
�serud, Lise