De to vestlige landene, som er gått i bresjen for en krig mot Irak, vil bruke opplysningene om flyet i arbeidet med å samle støtte for en ny Irak-resolusjon i FNs sikkerhetsråd, skriver avisen Times.

Flyet, en såkalt førerløs drone, har et vingespenn på vel sju meter.

(NTB)