JAN TYSTAD

Den amerikanske journalisten Stacy Sullivan skrev om kampene i Bosnia og Kosovo for Newsweek og har de siste årene vært observatør for Institute for War and Peace Reporting ved Den internasjonale krigsdomstolen i Haag. Hun la frem sine inntrykk på en pressekonferanse i London i går etter å ha snakket med sine kontakter ved domstolen og andre spesialister på internasjonal rett.

— Påtalemyndigheten i krigstribunalet i Haag klarer ikke å bevise at han «bevisst hadde til hensikt» å utrydde en folkegruppe, sa hun.

Var svært forsiktig

For å få ham dømt for folkemord, må påtalemyndigheten bevise at Milosevic dirigerte forbrytelsene i den hensikt å utslette de bosniske muslimene som folkegruppe. De har ikke klart å finne bevis på at Milosevic ga slike ordrer.

Myndighetene i Beograd har vært lite villig til å gi domstolen dokumenter som kan avsløre Milosevic planer om folkemord.

Stacy Sullivan siterte blant andre den danske folkerettsspesialisten Eric Markusen som er professor i Folkemord- og Holocaust-studier ved Det danske institutt for internasjonale studier. Markusen sammenlikner det tidligere Jugoslavia med Rwanda hvor hutuene annonserte på forhånd har de skulle utrydde alle tutsier. Der hersket det ingen tvil om folkemord, men Milosevic var mye mer forsiktig og uttrykte aldri folkemordsplaner offentlig.

Det er nå to år siden saken mot Milosevic startet den 12 februar 2002.

Varer i to år til

— Under rettssaken er det lagt frem tusenvis av dokumenter og 300 vitner er blitt avhørt. Mye interessant og nytt er kommet frem, blant annet at serbisk politi deltok i massakrene i Srebrenica hvor 7000 gutter og menn ble henrettet. Det er kommet frem at serbiske styrker og bosniske serbere samarbeidet og deltok i flere massakrer, sa Stacy Sullivan.

Hun mente at saken kan komme til å vare i enda to år. Når påtalemyndigheten er ferdig med sin prosedyre om noen dager, vil det bli tre måneders pause. Deretter startet Milosevic sin forsvarsprosedyre og han vil forsøke å trekke ut saken så lenge som mulig.

Sullivan mente det vil være beklagelig hvis retten ikke finner ham skyldig i folkemord. Det vil bli utnyttet av serbiske nasjonalister som bevis for at de ikke forfulgte og drepte muslimene.

— Det er sannsynlig at Milosevic vil bli dømt for forbrytelser mot menneskeheten og for medvirkning til folkemord. Da tidligere NATO-sjef Wesley Clark ble ført som vitne, spurte han Milosevic om han hadde innflytelse over serberne i Bosnia og hvis det var tilfelle, hvorfor han hadde tillatt general Mladic å drepe så mange i Srebrenica.

Milosevic svarte: «Vel, vel general Clark, jeg advarte Mladic mot å gjøre det, men han hørte ikke på meg». Med andre ord Milosevic innrømmet at han visste hva som skjedde, likevel fortsatte han å støtte serberne i Bosnia.