Det er Blairs tidligere pressesekretær Alastair Campbell som hevder dette..

Campbell er den hittil mest fremstående av medarbeiderne til Storbritannias tidligere statsminister som forklarer seg for Chilcot-kommisjonen, som gransker invasjonen av Irak i 2003.

Han sier at krigen i Irak ikke ble fremskyndet på grunn av den nære forbindelsen mellom Blair og George W. Bush.

– Det virker som om dere vil at jeg skal si at Tony Blair nærmest uavhengig av fakta og uavhengig av masseødeleggelsesvåpen gikk med på å «bli kvitt den fyren (Saddam)». Men slik var det ikke, sa Campbell.

Campbell forklarte videre at Blair var svært bekymret over mulige forbindelser mellom masseødeleggelsesvåpen, røverstater og terrorisme, og at han var bekymret for dette allerede før terrorangrepene 11. september 2001.

Avgjørende møte

Under tirsdagens høring ble Campbell spesielt presset om et møte mellom Bush og Blair i april 2002. Storbritannias tidligere Washington-ambassadør Christopher Meyer har i en tidligere høring forklarte at dette møtet var svært avgjørende, og at det var da Blair endret sin Irak-politikk.

– Jeg er ikke enig i analysen om at det skjedde en grunnleggende forandring av statsministerens innstilling og politikk der, sa Campbell. Han hevdet derimot at Blair under møtet gjorde det klart for Bush at Storbritannia ønsket å avvæpne Irak med hjelp av FN.

Campbell understreket at Blair ikke ønsket en konfrontasjon med Saddam Hussein «bare fordi president Bush ville det».

Samtidig mente Blair ifølge Campbell at det var tvingende nødvendig å gjøre noe med Iraks antatte lagre av masseødeleggelsesvåpen. I ettertid viste det seg at det ikke fantes slike våpen i Irak.

Viktig notat

Den kontroversielle tidligere kommunikasjonssjefen fikk også spørsmål om et omstridt notat om Iraks angivelige masseødeleggelsesvåpen.

Notatet ble offentliggjort seks måneder før invasjonen i Irak og hadde et forord skrevet av Tony Blair. Der skrev han at etterretningsrapporter uten tvil hadde slått fast at Saddam Husseins regime fortsatt produserte kjemiske og biologiske våpen.

Alastair Campbell har tidligere nektet for at han «spritet opp» notatet for å få et sterkere grunnlag for å invadere Irak.

– Jeg står for hvert eneste ord i notatet, og jeg forsvarer hver eneste del av prosessen, sa han tirsdag.

Venter på Blair

Tony Blair vil trolig forklare seg for kommisjonen en gang mellom 25. januar og 5. februar. Tidligere forsvarsminister Geoff Hoon og tidligere utenriksminister Jack Straw skal forklare seg neste uke.

Nåværende statsminister og daværende finansminister Gordon Brown skal ikke forklare seg før etter parlamentsvalget, et valg som trolig blir holdt i mai eller juni.

Den tidligere tjenestemannen John Chilcot har understreket at granskningen som nå pågår, er en undersøkelse av faktiske forhold og ikke noe rettsoppgjør. Han og kommisjonen han leder, kritiseres for å være for snill mot vitnene og for å skjønnmale Irak-krigen.

LEDER HØRINGEN: John Chilcot.