Afghanistans ambassadør i Pakistan, Abdul Salam Zaeef, sier at USA skal få anledning til å føre saken mot bin Laden i Afghanistan, men Taliban-lederne vil gjerne ha flere bevis som knytter bin Laden til terrorangrepene i USA 11. september.

På spørsmål om det er nok grunnlag for å stille bin Laden for retten, svarer Zaeef bekreftende.

— Vi har studert dette punktet og vår holdning er at vi er klare for en rettergang i Afghanistan selv om det ikke er tilstrekkelig bevis, sier Zaeef.

En talsmann for USAs president George W. Bush sa søndag at det første skrittet som skal tas i saken mot bin Laden er at Taliban utleverer bin Laden og hans offiserer i nettverket al Qaeda.

USA står beinhardt også på de tre øvrige kravene til Taliban, som er nedleggelse av bin Ladens treningsleirer, adgang for internasjonale inspeksjoner og frigivelse av åtte fengslede, vestlige hjelpearbeidere.

USA krever at Taliban oppfyller disse kravene uten å stille betingelser tilbake. Hvis ikke må Taliban ta konsekvensene, i form av militære gjengjeldelsesaksjoner i Afghanistan som svar på terrorangrepene i USA 11. september.