I et intervju med kinesisk fjernsyn lørdag sa han at grensa mellom Afghanistan og Pakistan er strengt bevoktet, og at bin Laden etter all sannsynlighet er drept under bombingen av hulene i Tora Bora.

— På grunn av bombingen av hulene er det svært mulig at han er død, sa Musharraf i intervjuet, som ble gjengitt på CCTVs nettside.