Det sier afghanske skriftlærde som skal delta i en rådslagning om bin Laden skal utleveres.

— Selv om hele Afghanistan blir lagt i grus, vil vi ikke utlevere ham før det foreligger solide bevis, sier Mullah Mohammad Hassan. Han er en av rundt 1.000 skriftlærde som skal delta i rådslagningen.

Men heller ikke om det blir lagt fram bevis, er det sikkert at bin Laden blir utlevert, ifølge Hassan. Da kan han enten bli stilt for retten i Afghanistan eller bli utlevert.

En annen av de geistlige som skal delta i møtet, mener at bin Ladens nærvær i Afghanistan bare er en anledning for USA til å angripe landet.