Studien er en oppfølger til et forskningsprosjekt fra 1996 som ville påvise urgamle bakterielle former i en meteoritt fra Mars. Kritikere av prosjektet mente at bevisene var for tynne.

Det nye Nasa-støttede prosjektet, med forskere fra Spania, Tyskland og USA, hevder at deres arbeid styrker de tidligere påstandene om forekomst av bakterier på Mars. Andre eksperter betviler fortsatt bevisene, skriver BBC News.

Det internasjonale forskerteamet mener at krystaller i meteoritten stammer fra tidlige mikroorganismer kjent som magnetotaktiske bakterier.

Meteroritten, ALH84001, ble funnet i Antarktis i 1984. Først i 1993 visste man at den stammet fra Mars. Det finnes 15 kjente meteoritter fra Mars.(Origo)