For flere millioner år siden krasjet to galaksehoper med hverandre i verdensrommet, og vrakgodset etter kollisjonen ble en kjempesamling av galakser og gass. Forskerne mente det var mulig at galakseklumpen kunne inneholde spor av den mystiske mørke materien.

Etter å ha undersøkt stedet der det skjedde med Chandra-observatoriet, romteleskopet Hubble, Very Large Telescope ved European Southern Observatory og Magellan-teleskopet, fant forskerne det de lette etter.

Krasjet hadde nemlig fått vanlig materie og mørk materie til å skille seg fra hverandre. Forskere tror at den mørke materien har andre egenskaper enn gassen av vanlig materie, noe som gjorde at gassen skilte seg ut i egne dotter som dagens teleskoper kan registrere massen av.

– Disse resultatene er direkte bevis for at mørk materie finnes, sier Doug Clowe fra University of Arizona i Tucson, som ledet studien.

Beregninger av gravitasjon tyder på at vanlig materie, det vil si stjerner og andre stoffer som sender ut eller reflekterer lys, bare utgjør en liten del av massen i verdensrommet. Det peker i retning av at universet er fullt av en et slags usynlig stoff. Dette tenkte stoffet kalles mørk materie.