Han har ledet hjelpearbeidet til det internasjonale Røde Kors i en rekke krisesituasjoner. Sist i forbindelse med jordskjelvet i Iran, 2. juledag i fjor.

— Vi vet at tallet på omkomne i Sør-Asia vil stige dramatisk fremover. Hovedutfordringen de nærmeste dagene blir å skaffe mat, rent vann og husly til folk, sier Halvor Fossum Lauritzen til Bergens Tidende.

Avgjørende blir også helsetilbudet. Bare på Sri Lanka er fem sykehus rasert. Der er også matmangelen akutt, rett og slett fordi store forsyninger er blitt skylt på sjøen.

Flere steder der flodbølgen har smadret ledningsnett og drikkevannsforsyning, flyter kloakk, avløpsvann og drikkevannet i hverandre.

— Det vil raskt kunne bli fare for sykdommer og epidemier, konstaterer Halvor Fossum Lauritzen.

Sender hjelp i dag

Røde Kors har satt i gang en storstilt offensiv for å evakuere de rammete, og gi nødhjelp. I India, Egypt og Kenya tømmes nå alle lagre, for å få mat, vann og medisiner frem til flodofrene. Samtidig etableres en oppsporingstjeneste. I kaoset er familier kommet bort fra hverandre. Hjerteskjærende scener utspiller seg når store og små går rundt og leter etter sine kjære.

Organisasjonen i Norge er klar til å sende hjelp på kort varsel:

— Vi er beredt til å sende alt fra feltsykehus til vannrenseutstyr, kjøretøy og ekstra personell. Vi avventer bare en koordinering fra det internasjonale Røde Kors, sier informasjonskonsulent i Røde Kors, Therese Koppang, til BT.

Den norske hjelpen blir trolig sendt i dag. Penger til de nødrammede kan settes inn på konto nummer ti. Givertelefonen åpnes i dag. Også andre humanitære organisasjoner går nå tungt inn i Sør-Asia. I går kveld kondolerte Hans Majestet Kongen statsoverhodene i Thailand, India, Indonesia og Sri Lanka.

— Det kan ta mange dager før vi får oversikt over hva som skjer i området. Vi vet at flodbølgen har rammet mange av de fattigste områdene. Vanskeligst er situasjonen for skadete, barn og eldre, sier utenlandssjef i Røde Kors, Halvor Fossum Lauritzen.

Ufattelige ødeleggelser

Andreas Steigen, direktør på Senter for Miljø- og Ressursstudier ved Universitetet i Bergen, tror ikke at områdene som er rammet av flodbølgen vil bli satt ute av spill lenge.

— Dette er folk som er vant til uvær, vant til oversvømmelser. Generelt er de veldig oppfinnsomme. Selv om ødeleggelsene er enorme, tror jeg dagliglivet vil komme relativt raskt i gang igjen. Husk at dette er fattige områder. Det er ikke så mye infrastruktur der, annet enn i turistområdene. Menneskene som bor der eide lite, og er ikke avhengig av de store investeringene for å komme seg på fote igjen, sier Steigen.

Han er mye mer bekymret for de humanitære konsekvensene, enn de langsiktig økonomiske.

— Behovet for nødhjelp vil være enormt. Fordi havner, veier og annen infrastruktur er kollapset, vil det trolig bli utfordrende å komme frem med hjelpen, tror Andreas Steigen.