— Vi står i stadig kontakt med nordmannen som er bortført, sier en FN-talsmann i Jemens hovedstad Sanaa til Aftenposten.

Noeman AlSayyad i informasjonsapparatet til FN-organet UNDP, der 34-åringen er ansatt, opplyser at kontakten mellom den bortførte i fangenskap i Maarib-provinsen er «direkte», men vil ikke si om det dreier seg om telefonkontakt eller om det for eksempel blir kommunisert via såkalte sosiale medier.

— Men det foregår på en slik måte at vi med sikkerhet vet at det er vår medarbeider vi kommuniserer med. Og han bekrefter selv at han har det etter forholdene bra, sier AlSayad.

Foreldrene fikk søndag morgen sjokktelefon fra sin kidnappede sønn i Jemen.

Talsmannen vil ikke kommentere opplysninger som tidligere er kommet frem om omstendighetene ved bortføringen. Det er blitt meldt at nordmannen sammen med sin sjåfør og tolk ble tvunget inn i en såkalt brudebil som lett kunne passere de mange kontrollpostene uten å bli undersøkt på veien til kidnappernes tilholdssted nordøst for Maarib by. Medhjelperne skal ha blitt sluppet fri ved ankomst.

— Vi kan ikke bekrefte om noen var sammen med nordmannen da han ble bortført for en uke siden, sier AlSayad.

På spørsmål om hvordan forhandlingene går, henviser han til jemenittiske myndigheter, som har ansvaret for å få til en avtale med stammelederen som står bak bortføringen.

Talsmannen opplyser at UNDP, som andre FN-organer, generelt gir sine ansatte strenge instrukser når det gjelder den enkeltes sikkerhet i Jemen, og at det ikke er blitt ansett som nødvendig å innskjerpe disse sikkerhetstiltakene etter kidnappingen.