En landsomfattende meningsmåling Aftenposten har fått utført viser at velgerne er delt i synet på hvem som har størst ansvar for at krigen i Libanon brøt ut.

28 prosent mener Israel er hovedansvarlig, mens 25 prosent mener Hizbollah har mest ansvar. 34 prosent er usikre. Det er velgerne på venstresiden som i størst grad gir Israel ansvaret, mens høyresiden skylder på Hizbollah. Bare 3 prosent av KrFs velgere gir Israel hovedansvaret.

Halvparten av velgerne har ikke sympati med noen av partene. 20 prosent har mest sympati med Israel, mens nesten like mange støtter Hizbollah.

Nesten 60 prosent tror det blir umulig å få i stand en våpenhvile mellom partene, mens en tredel tror det er mulig.

Hele 62 prosent mener at Norge bør delta i en eventuell internasjonal fredsstyrke med FN-mandat i området. 27 prosent svarer nei, mens bare 11 prosent er usikre. Velgerne til SV, Ap og Høyre er mest positivt innstilt til en fredsstyrke.

GIL COHEN MAGEN/REUTERS