• Vi kan ikke vike tilbake av frykt for å støte på barnesoldater. En tolvåring med våpen i hånd er å regne som soldat, på linje med andre.

Dette er forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens vurdering. Hun understreker at våre soldater vil være forberedt på en slik situasjon i Sudan.

— Det kan selvsagt by på ekstra store utfordringer, men det alene er ikke noen grunn til å la være å gå inn, mener hun.

Forsvarsministeren håper stadig å få sende norske FN-soldater til Sudan, men på klare betingelser. En absolutt forutsetning er at det blir et «robust FN-oppdrag», som hun sier. Dessuten er det avhengig av hvilke andre land som er villig til å delta.

Sammen med svenskene

Forsvaret har i lang tid planlagt for et slikt oppdrag. Hun forteller at Norge sammen med Sverige er forberedt på å sende 400-500 soldater, som er trent for de utfordringer Afrika byr på.

Det er særlig aktuelt å sende personell som kan ta seg av logistikkoppgaver, som for eksempel ingeniører og sanitetsfolk.

— Går vi inn i Darfur, må vi være forberedt på å bli der i lengre tid. Det vil være en enorm utfordring, for det er trolig den største humanitære katastrofe i vår tid som har rammet den del av Sudan, sier statsråden.

— Har du ingen motforestillinger?

— Jo, jeg har mange motforestillinger. Men Sudan har lenge været hjemsøkt av enorme lidelser. Det gjelder for øvrig store deler av det afrikanske kontinent. For Norge er det derfor et spørsmål om solidaritet å stille opp, og dermed bidra til å svekke grunnlaget for terror, sier Strøm-Erichsen.

Sterk skepsis i Frp

I det politiske miljø er det fremfor alt Fremskrittspartiet som vender tommelen ned og advarer mot å sende norske soldater til FN-tjeneste i Sudan.

Partiets forsvarspolitiker, stortingsrepresentant Per Ove Width, sier at han er uhyre skeptisk, for «det pågår en helt annerledes og farligere krig der som våre soldater ikke er trent for. Jeg har også notert meg at sjefen for Forsvarets Sanitet er redd for at våre folk kan pådra seg sykdommer som de senere ikke blir kvitt. Dessuten er det svært lite lystelig å tenke på at norske soldater må være forberedt på å krige mot barnesoldater».

— Derimot mener vi at Norge helt klart bør sende styrker til fronten i Sør-Afghanistan, og det bør skje umiddelbart. Men jeg mistenker regjeringen for å holde tilbake de soldatene som kan være aktuelle med tanke på heller å sende dem til Sudan, sier Frp-politikeren.

«Hjem igjen» til FN?

SV er det partiet som er mest positiv til å sende norske soldater til Sudan. Partiets forsvarspolitiker, Bjørn Jacobsen, uttalte bl.a. følgende til BT tidligere i år:

«Dette blir som å komme «hjem igjen» til FN, etter at vi stort sett bare har deltatt i NATO-ledete oppdrag de siste årene. Vi skal tilbake til verdens fattige, der folk dør! Det skulle bare mangle at vi ikke stiller opp i Sudan,» sa Jacobsen som ikke var i tvil om at det vil bli mulig å skaffe nødvendig mannskap.