CATHRINE KRANE HANSEN

Psykolog Marit Netland forsker på barn som utsettes for politisk vold. Hun frykter dramatiske konsekvenser av det som skjer både i Irak og Palestina.

— Jeg antar at barna i Irak først og fremst er veldig redde akkurat nå. Mange er sikkert også forvirret. På den ene siden vil nok mange bli kvitt regimet, samtidig ønsker de ikke at USA skal bombe og kontrollere landet deres. I slike situasjoner er barn ofte å være alene med redselen. De ser at de voksne er opptatt med å følge med på det som skjer og å skaffe mat. Og selv blir de verken skjermet for det de ikke burde se eller fortalt ting de kanskje burde vite, sier psykolog Marit Netland.

Hun er nå postdoktor ved Institutt for samfunnspsykologi etter at hun i fjor tok doktorgraden ved Universitetet i Bergen. I sin avhandling skriver Netland om metodeproblemer innen forskning på barn som har vært utsatt for politisk vold, eksemplifisert ved palestinske barn, samt bosniske barn bosatt i Norge.

— Vi vet en del om barns reaksjoner på vold en stund etter at krigshandlingene fant sted. Men mindre om hvordan krig oppleves i øyeblikket, eller hvilken langvarig virkning den har, sier Netland som selv er i gang med et langtidsstudium av en gruppe palestinerne hun snakket med første gang da de var barn i 1989. I 1999 traff hun dem som unge voksne og når hun neste år snakker med dem igjen er de blitt voksne.

— De utviklingsmessige konsekvensene av krig vet vi ikke helt ennå. Men jeg tror de er dramatiske. Etter slike konflikter er det mange som får symptomer forbundet med post traumatisk stress forstyrrelse - PTSD. Det innebærer at de plages av mareritt, mentale bilder av krigshandlinger, angst, for eksempel utløst av lyder som likner skudd, depresjon og aggresjonsproblemer. Dessuten preges mange av hat. Men det aller verste er nok at de mangler tro på fremtiden. Det mest skremmende ved å møte igjen de palestinske barna i 1999 var at de var uten det håpet de uttrykte ti år tidligere, sier Netland.

Hun synes det er viktig ikke å glemme de palestinske barna som nå har det verre enn noensinne, delvis som følge av det som skjer i Irak.

— Jeg er ekstremt bekymret for situasjonen i Midtøsten. Det handler ikke bare om Irak, Israel og Palestina, men om et mulig opprør både i Jordan, Egypt og andre land.