FNs menneskerettighetsutsendinger har gransket hvordan det kunne ha seg at svært mange av ofrene under krigen mellom 12. juli og 14. august var sivile.

Ifølge rapporten gjorde Israel ikke forskjell på militære og sivile mål. Israelerne forholdt seg ikke til prinsippet om proporsjonalitet, og tok ikke de nødvendige forholdsregler for å begrense skaden for sivilbefolkningen.

Hizbollah-militsen brøt folkeretten da de avfyrte raketter mot sivile områder i Nord-Israel, heter det i rapporten.

FN-eksperten Jean Ziegler sa tirsdag at det bør iverksettes en internasjonal gransking for å finne ut om Israel er ansvarlig for «grove brudd» på Genève-konvensjonene og muligens krigsforbrytelser. Onsdag skal han presentere funnene i rapporten for FNs menneskerettighetsråd, hvor i alt 47 land er medlemmer.

Ziegler, som tidligere har kommet med kraftig kritikk av Israel, fremholder også at sivile libanesere har rett på erstatning både for tap de led under krigen og for at de eventuelt har mistet levebrødet som en følge av krigshandlingene.

BRUDD: Da de lot være å beskytte sivilbefolkningen under den månedslange krigen, brøt både Israel og Hizbollah folkeretten, konkluderer FN-eksperter i en ny rapport.
scanpix