Etter intenst press fra amerikanske myndigheter gikk BP onsdag med på å opprette et fond som skal kompensere folk som har tapt penger som følge av utslippet.

Men både Obama og andre amerikanske politikere understreker at det er mulig BP vil måtte punge ut med mer.

— Fondet er en god begynnelse, og det burde gi småbedriftseiere en viss garanti for at BP oppfyller pliktene sine, sier presidenten.

Senator Mary Landrieu fra delstaten Louisiana, som er hardt rammet av oljeutslippet, advarer om at fondet kan være altfor lite til å dekke erstatningskravene som vil komme.

— 20 milliarder dollar kan være toppen av isfjellet, sier hun.

— Må betale alt Også representanter for Det republikanske partiet understreker at BP må dekke alle kostnadene som oljeutslippet fører med seg.

Hvor stor regningen til slutt vil bli, kan ingen si i dag. Erstatningsfondet tilsvarer 127 milliarder kroner og skal opprettes over en periode på fire år. I tillegg har BP lovet å betale 630 millioner kroner til oljearbeidere som er suspendert på grunn av den midlertidige stansen i dyphavsboring som Obama har innført.

Men BP risikerer også å miste lukrative kontrakter med amerikanske myndigheter og å måtte betale store bøter. Disse utgiftene kan beløpe seg til over 60 milliarder kroner, mener eksperter.

Dropper utbytte Allerede før det nye fondet er opprettet, har BP brukt over 10 milliarder kroner på opprydning og erstatningsutbetalinger som følge av utslippet. Og verdien av selskapets aksjer er blitt halvert.

Analytikere mener likevel at oljegiganten har god nok økonomi til å betale for erstatningsfondet. Det skal finansieres ved at BP selger unna verdier for 60 milliarder kroner og lar være å betale utbytte de neste tre kvartalene.

— Uavhengig av hvordan utbetalingene skjer rent teknisk, så har BP den økonomiske styrken til å opprette fondet, sier Jason Gammel fra analyseselskapet Macquarie.

Balansekunst Likevel mener enkelte eksperter at det er en risiko for at BP vil slå seg selv konkurs. Ikke nødvendigvis fordi selskapet blir tvunget til det, men som en utvei for å unngå å betale prisen for oljeutslippet.

— Myndighetene må være forsiktige og utøve balansekunst når de utformer sanksjonene mot selskapet. USA har en reell interesse av å beholde BP og BP America som en velfylt lommebok det er mulig å hente penger ut av, sier Michael Wara, ekspert på miljørett ved Stanford-universitetet i California.