Kort tid før avtalen ble undertegnet av forhandlere fra de to leirene, gjorde kuppregimets president, Roberto Micheletti, avtalen kjent i en uttalelse.

— Jeg har gitt min forhandlingsgruppe myndighet til å skrive under på en avtale som vil sette strek for den politiske situasjonen vi befinner oss i, sa Micheletti.

Avtalen kan åpne for at den styrtede presidenten Manuel Zelaya får tilbake vervet sitt, innrømmer han.

— Når det gjelder det mest omstridte punktet, så inneholder avtalen muligheten for at Manuel Zelaya kan gjeninnsettes som president, sier Micheletti.

Zelaya gjorde det klart at avtalen vil gjenreise demokratiet i Honduras.