Atta møtte den irakiske agenten i Europa, ifølge amerikansk etterretning, som ikke vil oppgi akkurat hvor.

Den 33 år gamle egypteren bodde og studerte i Hamburg i flere år, før han tok flygeropplæring i Florida. Han var om bord i det første flyet som braste inn i det ene av World Trade Centers to tårn i New York 11. september.

Ukjent tema

Det er ikke kjent hva Atta snakket med den irakiske agenten om, eller om det kan ha hatt noen som helst forbindelse til terrorangrepene i USA.

— Vi kjenner ikke til at det er noen forbindelse. Vi har ikke bevis på at det var, det er noe vi må undersøke nærmere, sier en kilde i den amerikanske regjeringen.

Noen amerikanske etterretningseksperter, blant dem tidligere CIA-direktør James Woolsey, mener USA bør undersøke nøye om Irak kan ha vært innblandet i terrorangrepene.

Men en annen amerikansk tjenestemann sier det ikke finnes noe klart belegg for at noen stat støttet planleggingen og angrepene.

— Det er mange små biter og tråder og antydninger der, men finnes det noe troverdig belegg for at stater har støttet dette? Ikke på det nåværende tidspunkt. Undersøker vi det? Helt sikkert, blant tusen ting, sa tjenestemannen, som vil være anonym.

- Ikke overraskende

— Irakisk etterretning har en kompleks oppbygging med mange ulike avdelinger der president Saddam Husseins sønner, slektninger og klanmedlemmer er involvert, sier seniorforsker ved The Center for Strategic and International Studies (CSIS), Anthony Cordesman, ekspert på Midtøsten og tidligere ansatt både i forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet i Washington.

— Atta var del av et løst forbundet nettverk av militante muslimer, så det ville ikke vært overraskende at han har møtt representanter for irakisk etterretning, mener Cordesman.

Advarer mot kjepphester

Cordesman gjør oppmerksom på at noen i Washington vil bruke muligheten for at Irak var innblandet for å fremme sine egne kjepphester og bruke pisken på Saddam.

— Forekomsten av skjulte dagsordener i Washington er av en slik karakter at spekulasjoner kan bli svært farlig, advarer Cordesman.

— Noen kan forsøke å bruke Atta-Irak-kontakten for å utvide området for vårt svar på terrorangrepene til å inkludere Saddam Hussein, sier han.

Eks-CIA-direktør Woolsey er likevel av den bestemte oppfatningen at mye tyder på at en stat faktisk var innblandet i angrepene, på grunn av den høye graden av koordinering.

— Det er rimelig grunn til å tro det, og vi kan finne ut om irakisk etterretning var innblandet i bombeattentatet mot World Trade Center i 1993. Hvis de var innblandet i -93, vil det klart indikere at de var innblandet 11. september, hevder Woolsey.