De russiske patologene har gransket prøver som ble tatt av PLO-lederens levninger etter at graven ble gjenåpnet i november 2012.

Konklusjonen de trekker er i samsvar med det franske eksperter tidligere har kommet fram til, etter å ha analysert de samme prøvene.

Naturlige årsaker

– Vi er nå ferdig med alle undersøkelser. Denne personen døde av naturlige årsaker og ikke av radioaktiv stråling, sier lederen for Russlands medisinsk-biologiske byrå (FMBA), Vladimir Uiba, til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Sveitsiske patologer har også gransket de samme prøvene, men konkluderte i sin rapport med at det ble funnet «uventet høye verdier» av det radioaktive stoffet polonium-210 i prøvene.

«Prøvene som ble tatt av levningene av den palestinske lederen i fjor, støtter opp under påstanden om at han døde som følge av å ha blitt forgiftet med polonium-210», står det å lese i den 108 sider lange sveitsiske rapporten.

Har ombestemt seg

Ifølge Uiba har de sveitsiske ekspertene i ettertid kommet på andre tanker og trukket tilbake sin opprinnelige konklusjon.

– Vi har nå gjennomført en ekspertutredning og alle er av samme oppfatning som oss. Selv sveitserne har trukket tilbake sin konklusjon og sluttet seg til, og de franske ekspertene har bekreftet våre konklusjoner, sier Uiba.

Skepsis

Både palestinske myndigheter og Arafats enke Suha har hevdet at han døde etter å ha blitt forgiftet med polonium, etter at det ble funnet spor av det radioaktive stoffet i PLO-lederens klær.

Tawfiq Tirawi, som leder den palestinske kommisjonen som gransker Arafats død, var derfor skeptisk da han fikk den franske rapporten på bordet tidligere i måneden.

De russiske forskernes konklusjon blir også møtt med skepsis på palestinsk side.

Vil navngi

– Alt jeg kan si er at det er besluttet å fortsette etterforskningen, sier palestinernes ambassadør i Russland, Faed Mustafa.

– Vi respekterer deres syn, og vi setter stor pris på det arbeidet de har gjort, men det er besluttet å fortsette arbeidet, sier han.

Palestinske myndigheter har tidligere anklaget Israel for å stå bak Arafats død, noe israelske myndigheter har avvist.

En talsmann for det palestinske etterforskningsteamet hevdet i november at de satt på informasjon om hvem som hadde forgiftet PLO-lederen og lovet «om kort tid» å avsløre drapsmennenes identitet. (NTB)