– Det er vanskelig å avgjøre hvor åpen man skal være i en slik situasjon som dette har vært. Vi har valgt å følge en linje hvor vi har vært svært åpne. Ulempen ved dette er at publikum blir gjenstand for den utryggheten som finnes i en vanskelig situasjon som dette, sier Stene-Larsen.

Han understreker at han tror dette er en del av dagens åpne mediesamfunn.

Under redegjørelsen om E.coli-saken i Stortinget tirsdag mente flere opposisjonspolitikere at statsrådene burde tatt et overordnet ansvar for informasjonen. Dette ble avvist av landbruks— og matminister Terje Riis-Johansen (Sp).

Stene-Larsen er enig med Terje Riis-Johansen og mener at det er viktig at skillet mellom forvaltningen og den politiske ledelsen opprettholdes.

– Skillet gjør at forvaltningen står fritt, og at politiske hensyn ikke spiller inn på de faglige vurderingene som vi gjør, sier han.