— Som generalsekretær har Kofi Annan utvist klokt, men også modig lederskap. Han har satt sensitive spørsmål som rasisme, hiv/aids og internt fordrevne flyktninger på dagsordenen, sier Jagland.

Utenriksministeren fremhever særlig Annans innsats i Irak og Midtøsten.

Jagland mener FN er en unik arena for å finne helhetlige løsninger på felles utfordringer. (NTB)