• Mye kan fortsatt skje her i London, men det er det ingen tvil om at også andre land vil bli rammet, sier professor Michael Cox.

— Dette er ikke et problem som bare gjelder London. Dette er et problem som også kan ramme Oslo, København, Paris, Roma og andre byer. Et problem som ikke kommer til å forsvinne med det første, sier Michael Cox, professor i International relations ved London School of Economics.

- Mye kan fortsatt skje

— Representerer angrepene noe nytt?

— Vi har aldri før hatt to liknende angrep på samme måte som nå, og selv om vi har opplevd terror før, så pleide IRA alltid å advare på forhånd. De valgte også konkrete mål som militære, politiske eller finansielle institusjoner. Den nye trusselen tar ikke slike hensyn.

— Hvor lenge vil dette pågå?

— Det er umulig å vite om det vil vare fordi vi ikke vet hvor godt koordinerte aksjonene har vært, hvor profesjonelle de som står bak dem er og om det finnes en politisk undergrunnsbevegelse som har organisert det hele. Mye kan fortsatt skje, om en dag eller to eller i løpet av de neste ukene, sier han.

— Er det noe vi kan gjøre for å hindre flere slike angrep?

— Det er ingenting vi kan gjøre politisk. Det terroristene ønsker er at alle vestlige styrker skal ut av Irak, Afghanistan og Midtøsten generelt. Det er ikke et krav vi kan tilfredsstille.

Irak ikke årsaken

— Hva kan vi gjøre?

— Forsiktig diplomati og godt etterretningsarbeid er det som må til. Og vi må for all del unngå å gjøre dumme ting, sier Cox.

— Som hva da?

— Som å identifisere alle muslimer med disse aksjonene. Det er også viktig at det er en debatt innad i de muslimske miljøene, hvordan muslimer ser seg selv og i hva islam egentlig er. Vi må ikke gjøre muslimer generelt til et problem.

— I hvor stor grad henger disse aksjonene sammen med Afghanistan og Irak ?

— Det går ikke an å si at invasjonene i Afghanistan og Irak er årsaken til disse terroraksjonene. Bare kronologien sier det oss det. Angrepet på World Trade Center i 1993 og 11. september 2001 skjedde før man gikk inn i disse landene. Men om det har økt spenningen, og rettferdiggjort slike angrep? Helt klart. Irak og Afghanistan har bidratt til å øke sinnet, og gjort at slike angrep er mer sannsynlige.