KLAUS JUSTSEN OG NTB

Dessuten saksøker nå en amerikansk menneskerettsgruppe og fire irakere USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld for tortur. De fire irakerne hevder at de ble torturert av amerikanske soldater i Abu Ghraib-fengselet i Irak.

Den amerikanske menneskerettsgruppen CCR sa i går at den har overlevert 160 sider med dokumenter som bevis i saken til påtalemyndigheten i Karlsruhe i Tyskland.

Bush avviser

Påstandene om tortur i Camp Delta på Guantanamo avvises av Bush-administrasjonen, selv om de legges frem i en lengre rapport utarbeidet av Røde Kors.

Detaljer fra den fyldige redegjørelsen fra uavhengige eksperter ble i går offentliggjort av New York Times. I rapporten heter det bl.a. at militæret med fullt overlegg benytter både psykiske og fysiske metoder som svarer til tortur.

Den alvorlige anklagen fremsettes etter at flere Røde Kors-eksperter hadde vært på Guantanamobasen det meste av juni. Rapporten ble allerede i juli sendt til regjeringen i Washington, men er holdt fortrolig av både avsender og mottaker.

Rapporten retter også skarp kritikk mot leger og annet medisinsk personale som beskyldes for å delta i planleggingen av forhør og for å viderebringe opplysninger om fangenes mulige svake punkter. Slikt karakteriseres som et eklatant brudd på medisinsk etikk.

Ved Røde Kors-hovedkvarteret i Genève nektet talsmannen Antonella Notari å kommentere opplysningene i den anerkjente avisen. Notari henviste imidlertid samtidig til tidligere erklæringer, der Røde Kors har gjort det klart at man finner interneringen og behandlingen av fangene i Camp Delta på Cuba ytterst problematisk.

Krigsfanger?

En rekke menneskerettighetsorganisasjoner har i månedsvis oppfordret USA til å behandle fangene på Guantanamo etter Genevekonvensjonenes regler. President Bush fastholder at reglene overholdes, selv om nesten 600 mann fortsatt regnes som fiendtlige kombattanter og ikke som krigsfanger.

Røde Kors har besøkt fangene med jevne mellomrom siden begynnelsen av 2002, og har ført samtaler med flere av dem under fire øyne.