JAN TYSTAD

Det er forskere ved universitetene i Bournemouth og Southampton som har undersøkt disse dødsfallene og skrevet om det i tidsskriftet Public Health. På slutten av 1970-tallet døde 3.000 hvert år av slike hjernesykdommer, på slutten av 1990-årene var tallet 10.000.

Likt i mange land

— Disse tallene skremmer meg, sier forskningslederen, professor Colin Prichard til den britiske søndagsavisen The Observer.

— Dette er ondartete sykdommer som stadig flere får og de blir også syke langt tidligere enn før. Vi må se på miljøet og spørre oss hva som foregår.

Britiske leger vi har vært i kontakt med, er enig med professoren. De mener det er tatt hensyn til slike faktorer som at vi lever lenger, og forskerne har funnet tilsvarende økning i andre industrialiserte land som USA, Japan, Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland og Spania.

Utelukker genetiske årsaker

Forskerne i Bournemouth og Southampton har sammenliknet sykdomsbildet på 1970-tallet med dødsfallene på slutten av 1990-årene. Dødsfall på grunn av forskjellige former for senilitet, som for eksempel Alzheimers, økte til det tredoble for menn og med 90 prosent for kvinner i England og Wales. Når det gjelder Parkinsons sykdom og motorneuron-sykdommen økte disse med 50 prosent både for menn og kvinner.

Forskerne understreker at de har undersøkt antallet dødsfall, ikke antallet syke. De har også tatt hensyn til at folk lever lenger og at flere får sykdommen. Professor Pritchard sier at genetiske årsaker kan utelukkes, fordi enhver forandring av DNA vil ta hundrevis av år før de slår ut.

— Derfor må de økende dødsfall skyldes miljøet, sier professoren.

Vil ha mer testing

Den økende luftforurensningen skyldes biltrafikk, men den skyldes også kjemikalier i matvarene og i drikkevannet som får mye av den forurensete nedbøren.

Det brukes mye kjemikalier i jordbruket i form av planteverngifter og det brukes mye kjemikalier i matvarene for at de skal holde seg lenger og bevare sin naturlige farge. Kjemikaliene kommer også fra plast som alle slags matvarer pakkes i.

En av de miljøvernorganisasjonen som har ført en kamp mot kjemikalieforgiftningen er WWF (Verdens Naturfond). Mathew Wilkinson som leder organisasjonens kjemiavdeling, sier at undersøkelsen i Bournemouth bekrefter det WWF har trodd lenge, at forurensningen i naturen dreper. Han opplyser at det finnes minst 80.000 typer kjemikalier som brukes i industrien, mange av dem i matvarer. Han sier at det nå må innføres mer testing og strengere regulering av disse kjemikaliene, slik at man får vite hvor farlige de er og hvilke som bør forbys.