Kommisjonen la tirsdag fram en rapport om hvordan gass— og elektrisitetsmarkedene i Europa fungerer, og konklusjonen er negativ. Medlemsland må gjøre mer for å åpne sine markeder for reell konkurranse, understreker Kommisjonen.

Landene er pliktige til å gjøre dette i henhold til gassmarkedsdirektivet og el-markedsdirektivet, men flere land har vært trege med å sette dem i verk. Kommisjonen truer med ytterligere tiltak mot land som fortsetter å trenere iverksettelsen av disse direktivene.

Kommisjonen peker også på at stengsler for energiforsyning på tvers av landegrensene hindrer utviklingen av integrerte energimarkeder i EU, samt at nye aktører har vanskelig for å etablere seg på grunn av manglende åpenhet i markedene.