I et intervju med nyhetsbyrået Reuters sier sjefen for den internasjonale ISAF-styrken at det fører til store problemer for operasjonene når flere land legger begrensninger på hva styrkene kan brukes til.

ISAF-styrken har den siste tiden meldt om fremgang mot Taliban på slagmarken. Men det hindrer ikke USAs forsvarsminister Robert Gates i å gå ut med klar oppfordring til NATO om å sende flere soldater og gi grønt lys til at de kan settes inn der de trengs mest.

General McNeill understreker overfor Reuters at flere NATO-land ikke har sendt de soldatene som de tidligere har forpliktet seg til å bidra med.

Minimumsstyrke

– NATO gikk i fjor inn for en styrke som er definert som en minimumsstyrke, men så langt er ikke disse soldatene på plass. På denne bakgrunn er jeg nødt til å si at jeg ikke har det nødvendige antall soldater til rådighet, understreker McNeill.

– Vi tar også en stor risiko når vi ikke har tilstrekkelig med soldater, sier generalen, som ikke liker at enkelte land innfører strenge begrensninger for sine styrkeenheter.

Flere land, blant dem Norge, setter forbud mot å la sine soldater delta i offensive operasjoner og vil ikke at deres egne soldater settes inn i Sør-Afghanistan.

Tyske soldater er sammen med blant annet den norske kontingenten forlagt til det relativt rolige Nord-Afghanistan, mens briter, canadiere og nederlendere kjemper i sør der Taliban står sterkt.

Tyskland

– Tyskland har gått så langt som å legge ned forbud mot at deres soldater deltar i nattlige patruljer, sier McNeill, og legger til: – Slike nasjonale begrensninger gjør mitt arbeid med å planlegge operasjoner vanskeligere når jeg ikke kan bruke soldatene slik jeg mener er nødvendig, sier McNeill.

Han nevner ikke Norge ved navn, men senest på NATOs forsvarsministermøte i Noordwijk i forrige uke kom det nye henstillinger fra blant annet Canada og Nederland om å få forsterkninger til Sør-Afghanistan.

Den norske regjering tviholder på at Norge har påtatt seg store forpliktelser i nord, og ikke kan spre sine styrker over et større område. Norges kontingent i Afghanistan er for tiden på rundt 500 soldater og alle er forlagt i nord, med unntak av en liten gruppe som holder til på flyplassen ved Kabul.

Mange problemer

General McNeill innrømmer i intervjuet med Reuters at problemene i Afghanistan ikke kan løses med rent militære midler. ISAF er i landet for å gi de afghanske militære styrkene tid til bygge seg opp og overta ansvaret for å nedkjempe Taliban.

– Den militære dimensjon er en del av løsningen, men soldatene kan ikke løse alle problemer. Vi er nødt til å lykkes i arbeidet med å stable en robust afghansk sikkerhetsstyrke på beina, mener McNeill.

Selv om den afghanske hær er kommet langt i å bekjempe Taliban, mener McNeill det er en lang vei å gå før hæren og det afghanske politi er sterkt nok til å hanskes med truslene fra selvmordsbombere.

Mer enn 200 personer er så langt i år blitt drept i selvmordsaksjoner, og det er flere enn i hele 2006. Taliban og opprørsstyrkene i Afghanistan har lidd store nederlag i regulær kamp, men har den senere tid lagt om taktikken i retning av selvmordsaksjoner og en mer asymmetrisk krigføring.

STRINGER/AFGHANISTAN