• Før sa jeg for spøk at Norge blir det siste landet i Europa som går inn i EU, etter Albania. Nå ser jeg det som en realitet.

Det er Norges nye Roma-ambassadør Einar Bull som gir denne klare spådommen til Bergens Tidende.

Bull kjenner EU-systemet fra innsiden, først fem år som norsk EU-ambassadør, så fem år som sjef for ESA, overvåkingsorganet som skal påse at EØS-avtalen overholdes.

— Jeg hadde min første utenriksstasjon i Genova. Når jeg slutter her om fire år, blir jeg pensjonist, så du kan si at ringen er sluttet, sier Bull (64). Han begynte arbeidet ved ambassaden for noen uker siden, men akkreditivene ble formelt overlevert presidenten onsdag ettermiddag, så det er først nå han offisielt er ambassadør.

Tror Prodi lykkes

— Italia er et interessant land politisk, kanskje mer nå med Romano Prodi som statsminister. Som tidligere president i EU-kommisjonen vil han være en aktiv deltaker i det europeiske koret. Det skal bli interessant hvordan han manøvrerer i italiensk politikk, som ikke er enkel.

— Han må presse gjennom upopulære tiltak på det økonomiske området?

— Ja, det er åpenbart at det trengs strukturelle tiltak for å få Italia på fote igjen. Da er det selvsagt et problem at han leder en koalisjon med åtte partier, som i Senatet bare har et flertall på to. Men han har med seg mange flinke folk. Jeg tror han vil lykkes med å få ned underskuddet til tre prosent i løpet av et år eller to, slik målet er. Vi skal huske at det var Prodi som greide å få Italia med i eurosamarbeidet sist han satt ved makten. Det ble oppfattet som en bragd.

— Prodi har uten tvil også høy status internasjonalt. Han var raskt ute med å forplikte Italia til å bidra etter krigen i Libanon i sommer, og fra februar vil landet lede den internasjonale fredsstyrken der.

Kan bli bedre kontakt

— Kan forholdet mellom Italia og Norge bli bedre?

— Det er bra i dag, men jeg tror kontakten kan utdypes. Utenriksminister Jonas Gahr Støre kommer hit i neste uke, og jeg tror slike møter kan bli mer regelmessige. På områder som energi og kommunikasjon kan vi for eksempel utvikle større samarbeid og dialog, og ikke minst på turistområdet kan vi ha felles interesse av mer toveis kontakt.

— På fiskerisiden har Italia alltid vært vårt desidert største hovedmarked for tørrfisk. Jeg tror også det er potensial for større eksport av norsk laks hit, sier Bull.

Fullstendig medspiller

— Tror du italiensk europapolitikk vil endre seg fremover?

— Ja. Etter en periode med euroskepsis, tror jeg Italia igjen blir blant de fremste tilhengerne av dypere samarbeid innen EU, sammen med land som Belgia og Luxembourg. Berlusconi var litt i utakt, men nå reverseres det. Prodi går inn for at Italia skal bli en fullstendig medspiller igjen.

— Hvorfor tror du holdningene i Norge er annerledes?

— Det er ikke så lett å forklare. Italia er egentlig en yngre nasjon enn Norge. Vi fikk vår grunnlov i 1814, mens Italia først ble samlet til et land rundt 1860. Norge er nok også mer samlet enn Italia, som har store forskjeller mellom nord og sør og i noen regioner sterke krefter som vil ha løsrivelse.

— Jeg tror erfaringene fra unionen med Sverige, der vi følte oss underlegne, er viktig for den norske motstanden mot EU. Den gamle vitsen om at Norge først blir medlem i EU etter Albania, ser jeg nå på som en realitet. Hvis vi blir medlem noen gang, legger Einar Bull til.

Reuters (ARKIV)