Det er første gang ledelsen i al-Qaida er direkte involvert i styringen og planleggingen av et angrep på dansk jord, sier PET-sjef Jakob Scharf til Nyhedsavisen.

– Vi har flere operasjoner kjørende for øyeblikket. Vi ser på personer og nettverk i Danmark som utgjør en konkret trussel og som har viljen og evnen til å gjennomføre et angrep, sier Scharf.

Etterretningstjenesten mener angrepet mot den danske ambassaden i Islamabad ble styrt av al-Qaida.

Karikaturer Ønsket om å angripe Danmark bunner ifølge PET i oppmerksomhet rundt Danmark i kjølvannet av Muhammed-karikaturene. Terrornettverket vil vinne gehør ved å rette angrep mot et land som er blitt beskyldt for å håne profeten.

– Det har vært og er et sterk ønske hos al-Qaida om å ramme Danmark og danske interesser, sier Scharf.

Profesjonelle Ifølge PET har ungdom med dansk bakgrunn fått terroropplæring i al-Qaida-leirer i grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan.

Scharf mener de unge som trenes opp til terrorvirksomhet, er mer «profesjonelle» i dag enn det han har sett tidligere.

– De er dyktigere, mer målrettede og bedre trent.

– Det har uten tvil skjedd en utvikling. I terrorsakene i Glostrup og Odense hadde vi å gjøre med løse nettverk som fikk en idé om å utøve vold og lot seg inspirere via internett. Nå ser vi, også i saker som ikke er kjent offentlig, en målrettet styring, trening og planlegging av terror, sier den danske PET-sjefen.