Ifølge nyhetsmagasinet var det en såkalt sovende celle som skulle utføre angrepet, muligens mot kongressbygningen. Medlemmene av cellen gikk under jorda eller forsvant ut av landet da FBI kom på sporet av dem.

Etterretningskilder tror at FBI i løpet av sin kampanje mot utlendinger uten gyldige visa, arresterte flere medlemmer av en støttecelle som skulle gi praktisk hjelp til cellen som skulle utføre angrepet. Da støttemedlemmene ble arrestert, ble angrepet avlyst.

FBI har likevel ikke vært i stand til å peke ut hvem blant de mange hundre arresterte som hørte til støttegruppa, eller om de fortsatt sitter fengslet.

Ifølge justisminister John Ashcroft er det tatt ut siktelse mot mer enn 650 mennesker siden 11. septemberangrepet. De fleste av siktelsene gjelder forseelser i forbindelse med immigrasjon, men noen av de arresterte mistenkes også for forbindelser til al-Qaida-nettverket.

(NTB)