Konklusjonen i rapporten er at al-Qaida i stor grad har klart å omgruppere seg i grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan, melder nyhetsbyrået AP, som har fått kunnskap om innholdet i rapporten.

Dette på tross av de omfattende militæraksjonene mot nettverket de siste seks årene.

«Al-Qaida er operasjonelt betydelig sterkere nå enn for et år siden», heter den nye trusselvurderingen.

«De viser større og større evne til å planlegge angrep i Europa og USA», heter det videre.

STERKERE: Osama Bin Laden.