De slår fast at sikkerhetssituasjonen for flertallet av afghanerne er i ferd med å bli dårligere, og at endringene skjer raskt.

— Det er sannsynlig at mer vold i 2011 vil føre til større sivile tap, heter det i en ny rapport som ble lagt fram fredag, samtidig som NATO-landene samles til toppmøte i Lisboa.

Hjelpeorganisasjonene er spesielt kritiske til de internasjonale styrkenes samarbeid med lokale militsgrupper. Det er kjent at blant annet norske soldater har kjempet sammen med afghanske militssoldater som et ledd i striden med Taliban og andre opprørere.

Dårlig kontroll

Når samarbeidet med de væpnede gruppene holdes fram som problematisk, er det delvis fordi det er vanskelig for utenforstående å kontrollere hvordan militssoldatene opererer.

— Denne typen initiativer fører ofte til overgrep mot sivile. Det er grunn til å sette et stort spørsmålstegn ved profesjonaliteten og disiplinen til disse styrkene, heter det i rapporten som Oxfam og nærmere 30 andre hjelpeorganisasjoner står bak.

Gruppene er ofte basert på etnisitet eller stammetilhørighet, noe som kan bidra til å forverre lokale konflikter. I tillegg hevdes det at militsene risikerer å bli infiltrert både av opprørere og kriminelle.

- Katastrofale konsekvenser

Heller ikke de afghanske regjeringsstyrkene får noe godt skussmål av hjelpeorganisasjonene.

— Afghanske soldater og politi er dårlig trent, og kommandosystemene er svake. I øyeblikket er det ingen effektive mekanismer for å etterforske påståtte overgrep begått av sikkerhetsstyrkene eller registrere klager fra lokalsamfunnene, heter det i rapporten.

Å overlate makt til afghanske styrker og militsgrupper nå kan få «katastrofale konsekvenser». Hjelpeorganisasjonene frykter alt fra utpressing til tortur og drap dersom NATO velger enkle løsninger for å komme seg raskt ut av Afghanistan.

— NATOs medlemsland, som trener, gir råd, finansierer og væpner disse styrkene, deler ansvaret for å sørge for at dette ikke skjer. Men så langt har vi sett lite handling på bakken, sier Ashley Jackson, forfatteren av rapporten.

Flere flyangrep

Antallet sivile som er drept av afghanske og internasjonale styrker, har falt de siste to årene, hovedsakelig fordi det er lagt begrensninger på bruken av flyangrep.

Men de siste månedene er de omstridte angrepene igjen trappet opp, noe som kan føre til større sivile tap. Det er anslått at antallet sivile som ble drept av afghanske og internasjonale styrker i oktober, var 11 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

Det samlede antallet sivile drepte i Afghanistan første halvår i år var på over 1.270, ifølge tall fra FN. Det antas at de aller fleste ble drept av opprørere.