Bakgrunnen for løslatelsen skal være vestlige regjeringers press på afghanske myndigheter.

Påtalemyndigheten i Afghanistan venter offisielt på resultatet av en psykiatrisk undersøkelse av Abdur Rahman (40) før det kan avgjøres om saken mot ham skal forfølges videre eller droppes.