Den iransk-tyske forfatteren og fjernsynsprodusenten erstattet i går fredsprisvinneren, iranske Shirin Ebadi, som en av innlederne under konferansen «Midtøstens kvinner» på Universitetet i Bergen.

Kanskje ikke til å overraskes over. Siba Shakib er representert i den norske bokhøsten med «Der Gud gråter». En sterk menneskelig beretning om en afghansk kvinnes kamp for å overleve, både fysisk og psykisk.

«Alt er sant»

Selv om boken foreløpig lever i slagskyggen av «Bokhandleren i Kabul» er den i ferd med å treffe nordmenn midt i brystet. Salgstallene er på vei oppover, både hos bokhandlere og i bokklubb. I Bokklubben Nye Bøker var den ekstrabok. Og det høyst uvanlige har skjedd at det nå er bestilt ekstraeksemplarer for å tilfredsstille etterspørselen i klubben etter den sterke beretningen om Shirin-Gol, hennes familie og deres skjebne, fra før den russiske okkupasjonen, via borgerkrigen til Talibans fremvekst, men før 11. september 2001.

— Alt sammen er sant, forsikrer Siba Shakib om det hun kaller en dokumentarroman.

Jeg har spurt henne hvor fakta slutter og fantasien overtar.

— Det er gjort visse endringer og utelatelser for å beskytte kvinnens identitet. Synes du ikke det er uvesentlig om hun hadde seks eller åtte barn, om hun flyktet først til Pakistan og deretter til Iran eller omvendt?

— Har du fortsatt kontakt med henne?

Siba Shakibs ansikt blir tungt av sorg:

— Dessverre mistet jeg kontakten etter 11. september. Mange afghanere flyktet på ny i det kaoset som oppsto den gangen, atter andre flyktet da amerikanerne innledet bombingen senere på høsten. Jeg har ikke klart å spore verken henne eller noen av de andre familiemedlemmene, men gir meg ikke.

Takker soldatene

Siba Shakib beskriver situasjonen i Afghanistan som meget farlig. Hun fremholder at det er opptil vesten å sørge for at 11. september aldri skjer igjen. Verken i Afghanistan eller andre steder.

— Hva bør det internasjonale samfunnet gjøre?

— Først og fremst holde løftene om bidrag til gjenoppbygging og stabilisering. Afghanerne må få se resultater av freden. De må overbevises om at det nytter, ikke bli et lett bytte for Osama bin Laden eller krigsherrer som først og fremst er ute etter å mele sin egen kake. Jeg tror at det endelig er en økende forståelse i det internasjonale samfunnet for den betydningen Afghanistan har for stabiliteten i verden.

Shakib understreker at rekrutteringen til terrorismen ikke bekjempes med bomber, men med økonomiske bidrag til gjenoppbyggingen. Og hun takker de landene som bidrar med soldater til den internasjonale stabiliseringsstyrken (ISAF), blant dem Norge:

— Jeg tror det er svært mange som ikke er klar over hvor viktig denne styrken er, sier hun. - Svært mye av det som er bygd opp de siste to årene vil bryte sammen i det øyeblikket ISAF trekkes ut, fremholder Siba Shakib.

Komisk miks

Utdannelse og atter utdannelse. Det er Shakibs resept for å skape menneskeverd og likestilling for kvinnene i de muslimske landene. Og både jenter og gutter må på skolebenken.

— Ser man på muslimske kvinner i vestlige land, har nok de fleste kvittet seg med undertrykkingen. I muslimske land har de ikke andre valg enn de mennene, i henhold til nedarvet tradisjon, gir dem. Og mennene tar kvinnene fordi de ikke er fri, fordi de kan dominere dem, sier Siba Shakib.

Når jeg spør henne om burkaen, ser hun overbærende på meg:

— Det er et så gammeldags spørsmål. Hvis bruken av burka eller ikke var det eneste problemet de afghanske kvinnene har å stri med, ville de vært blant verdens lykkeligste. Flere hundre års kvinneundertrykkelse og tradisjoner endres ikke om kvinnene slutter å bruke burkaen. Det er i beste fall en misforståelse å tro det. Samtidig må man være klar over at kvinners bruk av burka, chador eller skjerf over håret er et sterkere politisk uttrykk i dag enn for ti år siden. Men det ville være ganske komisk å se unge muslimske kvinner med skjerf over håret for å skjule sin kvinnelighet, samtidig som de med trange bukser og bluser avslører det meste av den samme kvinneligheten, sier hun.

HAR OPPSKRIFTEN: Den iransk-tyske forfatteren Siba Shakib mener utdannelse - både for menn og kvinner - er resepten for å skape menneskeverd og likestilling for kvinnene i de muslimske landene. <p/>FOTO: ØRJAN DEISZ