Onsdag var hun i Oslo hvor hun blant annet møtte utviklingsminister Erik Solheim (SV).

Det utenlandske nærværet i landet, både ISAF-styrken hvor Norge er med og den amerikanskledede krigen mot al-Qaida og Taliban, er blitt kritisert fordi krigføringen ofte fører til store sivile tap. Kritikerne, blant dem landets president Hamid Karzai, hevder dette har ført til større motstand i befolkningen mot de utenlandske soldatene.

Men Samar er ikke i tvil om at langt de fleste afghanerne fortsatt støtter det internasjonale nærværet.

– Det internasjonale samfunnet bidrar virkelig, og den vanlige afghaner ønsker at verdenssamfunnet skal være til stede. Det er bare Taliban som ikke ønsker dette, sier hun til NTB.

– Langsiktig

En hendelse i Uruzgan-provinsen førte nylig til flere sivile ofre, men likevel ikke til at befolkningen snudde seg mot ISAF-styrken, fastslår den prominente kvinnesaksforkjemperen som også leder Afghanistans menneskerettskommisjon.

– Folk spurte etter en større tilstedeværelse av utenlandske soldater i dette distriktet, det er realiteten.

Erik Solheim fastslår at det norske engasjementet i Afghanistan er langsiktig.

– Problemene i Afghanistan lar seg ikke løse over natten. Det vi ønsker, er et gradvis redusert behov for støtte til sikkerhetstiltak og en gradvis oppbygging av sivile institusjoner, sier han til NTB.

Omfattende uro

Men på bakken i Afghanistan fortsetter urolighetene. Gisselsituasjonen med de 19 sørkoreanske misjonærene er ikke løst, og onsdag ble tre tyske politimenn knyttet til den tyske ambassaden i Kabul drept i et bombeangrep. Taliban sier gruppen står bak angrepet.

Sima Samar konstaterer samtidig at Taliban ofte vinner propagandakrigen mot utenlandsstyrkene. Islamistgruppen, som ble fjernet fra makten i 2001, og andre som kjemper mot regjeringen, når først ut til befolkningen med opplysninger om sivile tap etter internasjonale operasjoner og overdriver ofte tapstallene. Når hendelsene etter en uke blir gransket og rapportert av menneskerettsgrupper eller ISAF, er det ofte for sent å rette opp bildet, fastslår hun.

– Da har Taliban allerede utnyttet muligheten til å propagandere mot regjeringen, sier Samar.

– Må bekjempe opium

Samar takket Erik Solheim for den norske støtten, og i tillegg til kampen mot Taliban diskuterte de to også den stadig mer omfattende afghanske narkotikaindustrien.

Samar er ikke i tvil om at også grupper og enkeltpersoner som står bak narkotikahandelen, må bekjempes på lik linje med islamistiske grupper.

– Enhver aktivitet som fyrer opp under terrorhandlinger, må bekjempes. Opiumsproduksjon er en av disse, sier hun.

Men de landene som er involvert i Afghanistan-operasjonene, har ikke klart å enes om hvorvidt ISAF-styrken også bør engasjere seg i kampen mot narkotikadyrking. Kritikerne frykter en slik involvering bare vil skaffe utenlandssoldatene enda flere fiender, nemlig lokale krigsherrer som tjener gode penger på opiumsproduksjonen.

– Hvis vi ikke bekjemper opiumsproduksjonen, forlenger vi bare jobben vår, sier Samar.

Erichsen, Jarl Fr.