I flere dager har det svenske Utenriksdepartementet opplyst at tallet på savnede ligger rundt 1500. I går sank det tallet til 1400.

Tallet er identisk med det hvor mange savnede de tre store reiseselskapene i Sverige har meldt om. Apollo, 500. Star Tour 600. My Travel 300.

Svenska Dagbladet hevder å ha opplysninger som tyder på at ytterligere 3000 svensker kan være savnet. Det totale tallet på savnede kan dermed overstige 4000 med klar margin.

Avisen har kartlagt de reiseselskapene som kun selger flyseter, og ikke charterreiser. Svenska Resegruppen oppgir at de savner minst 600 turister, som ikke er inkludert i savnettallene til svenske myndigheter.

STA-travel i Stockholm, som selger backpacker-reiser for det meste, har mellom 1600 og 1800 turister i de katastroferammete områdene. Kun 102 av disse har gitt beskjed om at det har gått bra med dem.

Kilroy, også de spesialister på backpacker-ferier, melder at de hadde 700 reisende i Sørvest-Thailand da monsterbølgen traff. Kun 100 har takk kontakt med selskapet.

I tillegg har Svenska Dagbladet vært i kontakt med andre mindre selskaper, som til sammen savner 600 turister.