Tallet er basert på registrerte dødsfall, men organisasjonen tror at det reelle tallet er langt høyere.

Blyforgiftningen knyttes til ulovlig utvinning av gull. Landsbyboere har tatt med seg stein hjem for å knuse dem og utvinne gull. Det har ført til at bly har havnet i jordsmonnet, og at barn har fått det i seg via luftveiene eller munnen.

Ifølge El-Shafi Muhammad Ahmad, prosjektleder i MSF, er det trolig mange barn som har dødd på grunn av forgiftning uten at det er registrert.

I flere landsbyer avviser innbyggerne at dødsfallene og gullutvinningen har en sammenheng. Årsaken er at de frykter at myndighetene vil stanse virksomheten ettersom utvinningen av gull gir en langt bedre inntekt enn jordbruk for de fattige småbøndene.

Også FNs miljøprogram (UNEP) har påvist at blyforgiftning brer om seg i samfunn som driver med den ulovlige gruvevirksomheten.

I en rapport, som ble offentliggjort mandag, pekes det blant annet på at grunnvannet er forgiftet.