En talsmann for de amerikanske styrkene sier det dreier seg om et presisjonsangrep mot en leder i al-Qaida.

Men ifølge en lege i byen al-Qaim er mange av de drepte kvinner og barn. En klanleder i området sier at det ikke finnes al-Qaida-tilhengere i området.

USA har de siste månedene gjennomført flere store offensiver i området, som de mener blir brukt som en gjennomfartsåre for radikale islamister på vei til Bagdad.