Angrepet på USA 11. september i fjor var bare begynnelsen på en ny bølge med brutal internasjonal terrorisme drevet av religiøs fanatisme.

— Vi kan vente oss mer, sier Christopher Andrew, professor i moderne historie ved Cambridge University og en av Englands fremste eksperter på terrorisme og dens historiske perspektiv.

Fra oppmerksomhet til massakre

Det er ikke lenger slik at terroristenes først og fremst er ute etter å skape oppmerksomhet omkring saken de brenner for. Nå er det snakk om å drepe flest mulig mennesker og skape størst mulig materielle ødeleggelser.

«Fanatisme bevæpnet med makt» kaller Andrew denne verste formen for terrorisme. De største fanatikerne i det 20. århundre skapte sine terrorregimer nettopp over denne lesten, sier han, og trekker frem Hitler, Stalin og Mao. Men i motsetning til forrige århundredets terrorstater, er terrorisme i det 21. århundre en obskur og flytende global bevegelse. Derfor er den også vanskeligere å angripe.

— Mot slutten av nittitallet ble det vanlig å tenke at terrorister var ute etter publisitet mer enn ofre, å skremme mer enn å drepe. Bin Ladens al Qaida-nettverk spenner over mange nasjoner og er opptatt av å drepe så mange mennesker som mulig i sine aksjoner. Al Qaida har et intenst hat mot USA men mangler en klart definert kommandostruktur. Han som lager bomben vet ikke navnet på mannen som betaler ham eller han som frakter bomben til målet, sier Andrew.

Men nettopp fordi terroristene ikke har støtte fra store statsmakter, er situasjonen langt mindre farlig for verdens sikkerhet nå enn den var i forrige århundrede, sier terroreksperten.

— Jo flere demokratier vi får, og jo mer den matrielle velstanden øker, selv med alle sine feil og vulgariteter, jo vanskeligere er det for fanatikere å få fotfeste som statsledere, slik for eksempel Hitler kunne. Dagens farligste terrorister er på marginene av det internasjonale systemet isteden for i sentrum av det, og må skjule seg på avsteder som i Afghanistan under Taliban-regimet, sier Andrew.

Religiøse fanatikere

Den «nye» formen for massakre-terrorisme er i realiteten en gammel form for krigføring som har våknet til live. Andrew trekker tråder tilbake til kristne fanatikere i Europa i middelalderen.

— For 30 år siden fantes det ikke en eneste religiøs eller kultbasert terroristgruppe i hele verden. Så nylig som i 1980 var bare to av 64 kjente terrorgrupper religiøst motivert, forklarer Andrew.

Men siden begynte den fanatiske muslimske terroristbevegelsen å vokse, og har de siste 20 årene vært ansvarlig for minst en fjerdedel av alle terror-relaterte dødsfall. Ideen er ikke lenger å oppnå noe fra fienden, men å ødelegge fienden, slik motivasjonen også var for de tidlige religiøse krigene i Europa. Dette er også bin Ladens tankegang.

— Terrorister som er forstyrret nok til å tro at de utfører guds vilje, er også troende til å tenke at de har gudommelig godkjenning til å massakrere hvem de vil, mener Andrew.

Hans spådommer om fremtiden er nokså dystre. For om terrorangrepene til nå har vært utført ved hjelp av primitive midler, vil bin Laden og hans medsammensvore helt sikkert bruke masseødeleggende våpen om de får tak i dem. - Spørsmålet er ikke om terroristene i det 21. århundrede vil bruke disse midlene, men når.