– Jeg vil tro at det sannsynligvis er rundt 1.000 fanger, sa Daniel Dell’Orto fra forsvarsdepartementet i et vitnemål for en kongresskomité.

Han sa at rundt 450 fanger holdes på Guantanamo. Det innebærer at rundt 550 andre holdes av etterretningstjenesten CIA andre steder i verden. Dell’Orto sa ikke noe om hvor disse fangene befinner seg.