• Sellafield-utslippene er belastning i Norges forhold til Storbritannia, sier miljøvernminister Børge Brende (H). I formiddag møtte han sin britiske kollega Margareth Beckett. Det ble et tøft møte, ifølge Brende.

— Vi ga klar beskjed til britene om at vi overhodet ikke aksepterer utslippene av radioaktivt avfall til sjøen, sier Brende til bt.no.

Børge Brende og hans nordiske kolleger konfronterte Storbritannias miljøvernminister med Sellafield-bekymringen under et møte i Luxembourg i dag.

— Tonen fra norsk og nordisk side var tøff. Min britiske kollega Margareth Beckett merket seg nok at vi betrakter Sellafield-utslippene som belastende i forholdet mellom landene. Vi hadde full ryggdekning fra både den finske og svenske miljøvernministeren i vår klare argumentasjon overfor britene. Som naboer er vi fortvilet over den mangel på miljøpolitikk Storbritannia demonstrerer, sier Brende til BT.

Klart signal

Høyre-statsråden mener det også er et klart signal til Storbritannia at lovavdelingen i det norske utenriksdepartementet nå foretar en rettslig vurdering av om britene bryter de folkerettslige forpliktelsene landet har inngått om å redusere utslipp av radioaktive stoffer.

Hvis det er tilfelle, utelukker ikke Bondevik II-regjeringen at den vil kjøre sak mot Storbritannia. Det vil i så tilfelle kunne skje med henvisning til OSPAR-konvensjonen. OSPAR er Oslo-Paris-konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren.

— Storbritannia har forpliktet seg til å redusere den radioaktive forurensningen, men undersøkelser viser at konsentrasjonen av technetium 99 i hummer, tang og tare langs norskekysten i stedet har økt, sier Brende. Irland har allerede stevnet naboen Storbritannia for atomutslippene, samt mangel på informasjon omkring åpningen av et nytt anlegg som skal produsere plutoniumholdig kjernebrensel, såkalt MOX-brensel.

Støtter Irland

— Irene har min fulle politiske og moralske støtte. Jeg har selv bedt om et møte med min irske kollega for å drøfte strategier og den videre kampen mot Sellafield, sier Brende. Han ønsker også nye samtaler med sin britiske kollega om kort tid.

Det er nemlig ventet at den britiske regjeringen før jul avgjør om Sellafield skal få lov å fortsette utslippene av technetium 99 på dagens nivå de neste fem årene. Det britiske miljødirektoratet, Environment Agency, har gått inn for dette, til stor fortvilelse, blant annet i norsk fiskerinæring.

— Mye på spill

— Det er nå det er viktig å holde knallhardt politisk press på britene. Mye står på spill, og det er håp i hengende snøre så lenge Blair-regjeringen ikke har fattet sin endelige beslutning. Klarer vi det, vil det være en av de viktigste miljøtriumfene på lang tid, sier Brende.

Den nye miljøvernministeren er provosert over at britene vil slippe ut enda mer technetium 99, trass i at deres eget miljødirektorat selv mener at det er mulig å lagre atomavfallet inne på Sellafield, frem til en ny renseteknologi tas i bruk.

ATOM-VERSTING: Sellafield er Europas største atomforurenser, og britiske miljømyndigheter lar nå anlegget få lov til fortsette utslippene av technetium i fem nye år. Det betyr høyere radioaktive nivåer i norske havområder.
ARKIVFOTO: REUTERS