Skildringer fra orkanrammede New Orleans forteller om lovløse tilstander der gjenger skyter mot hjelpearbeidere og politi, de plyndrer forlatte forretninger og boliger. Inne i den gigantiske idrettsarenaen Superdome har opptil 30.000 mennesker vært isolert.

Utenlandske nyhetsbyråer rapporterer at både barn og kvinner er blitt voldtatt og mennesker er blitt drept i det som skulle være et tilfluktsrom for dem ikke flyktet fra byen.

Hooliganism

— Under slike forhold oppstår det vi kaller hooliganism. Det er gjerne unge mennesker som har et løst forhold til samfunnet på forhånd. Det er de arbeidsledige, svakt utdannede og fattige. Når samfunnet går i oppløsning tyter alt dette til overflaten og de ser mulighet til å hevne seg, sier Grünfeld til NTB.

Psykiateren sier at også mennesker, som under vanlige omstendigheter ikke er blant de mest utsatte gruppene i samfunnet, kan begå drastiske handlinger i pressede situasjoner.

— Under press kan det jeg kaller den formålsløse irrasjonelle aggresjon utløses. Man må unngå å komme under slike ekstreme forhold der dette kan komme, sier psykiateren.

Fravær

Fraværet av myndigheter gjør at mobben har lite å frykte. Amerikanske myndigheter har satt inn 50.000 mannskaper fra nasjonalgarden for å gjenskape ro og orden. Styrkene har fått fullmakt til å skyte for å drepe om nødvendig.

— Dette har klare sosiale aspekter. Det er først og fremst de fattige som er rammet, de som ikke hadde penger til å komme seg unna eller til å bygge seg opp igjen. Dette avslører underliggende elementer i det amerikanske samfunnet, sier Grünfeld, som håper USA kan trekke lærdom av katastrofen.