— Valgene har utviklet til seg til en hån mot folket og har ført til dyp mistro til hvordan stemmene deres blir brukt, sier Gorbatsjov til opposisjonsavisen Novaja Gazeta, som han selv er deleier i.

Gorbatsjovs kommentar kommer i kjølvannet av lokalvalgene denne måneden, der det regjerende partiet, Det forente Russland, vant en overveldende seier.

Partiet ledes av statsminister og tidligere president Vladimir Putin og fikk 80 prosent av stemmene på landsbasis. Gorbatsjov frykter at folk etter hvert vil unnlate å bruke stemmeretten.

— Hva slags betydning har demokratiet når folk ikke lenger kan delta i det, spør mannen som var Sovjetunionens siste leder.

-Valgsystemet er blitt skamfert. Vi trenger et alternativ. Pressen og organisasjonene må ta initiativ til en ny valglov. Det er liten vits i å stole på nasjonalforsamlingen, legger han til.