Fjernsynsstasjonen viser til dokumenter fra det britiske innenriksdepartementet, som tyder på at det første flyet med irakere tar av i løpet av helgen.

— De som skal fjernes vil bli gjort kjent med våre intensjoner, og kan søke juridiske råd. Fjerningen er tidfestet til 20. november, heter det i dokumentet.

Midlertidig opphold Over 20.000 irakere har søkt om asyl i Storbritannia de siste tre årene, men det store flertallet av dem har fått avslag på sin søknad. Irakerne har likevel fått midlertidig opphold som følge av situasjonen i hjemlandet.

Britiske myndigheter har lenge truet med å deportere dem som ikke vender frivillig hjem til Irak, men understreker at alle vil få sine saker behandlet på individuelt grunnlag.

Kurdiske områder Ifølge Channel 4 er det bare aktuelt å starte hjemsendelse til de kurdiske områdene av Irak, der sikkerheten gjennomgående er bedre enn i resten av landet.

— Det er vansker i deler av Irak, men vi er ikke med på at dette er tilfelle over hele landet, sier en talskvinne for det britiske innenriksdepartementet.

Hun vil ikke kommentere opplysningene om at Storbritannia nå begynner hjemsendelse av de irakiske asylsøkerne.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) åpnet i september for at det kunne være mulig å starte hjemsendelse til Nord-Irak.

Farlig presedens - Sikkerhetssituasjonen i Irak er svært ustabil, selv om de tre nordligste provinsene synes å ha opplevd færre sikkerhetshendelser enn de øvrige delene av landet, sier en talsmann for UNHCR i London.

Talsmannen Peter Kessel understreker at britiske myndigheter er i sin fulle rett til å returnere dem som har fått avslag på asylsøknadene, men advarer samtidig om at dette kan skape en farlig presedens ved at også andre land starter hjemsendelsen av et stort antall irakere.

UNHCR frykter at en eventuell massehjemsendelse av irakiske flyktninger til Nord-Irak skal bidra til å ødelegge den skjøre stabiliteten i området.