Hordalendingene skylder over én milliard kroner i skatter og avgifter, nærmere bestem én milliard og 894 tusen kroner. Det viser tallene for likningsoppgjøret 2001.

Det blir nok større jubel blant de 219.811 hordalendingene som får penger igjen. De har nemlig krav på én milliard, 692 millioner og 772 tusen kroner fra staten. Det er i gjennomsnitt 7701 blanke kroner til hver.

— Det var 323.631 personer som betalte skatt i Hordaland i fjor. Det er utliknet 20 milliarder 976 millioner og 598 tusen kroner i skatter og avgifter, opplyser Svein Arne Lindebjerg. Han er avdelingssjef ved Fylkesskattekontoret i Hordaland.

Bergen

I Bergen er omfattes 172 690 personer av skatteoppgjøret. De skal betale 12.072.829.000 kroner i skatter og avgifter.

117.162 personer har 933.259.000 kroner til gode. 39.848 bergensere er skyldig 615.594.000 kroner.

Austevoll

I fiskerikommunen Austevoll er det utliknet skatt for 3414 personer, til en verdi av 252.495.000 kroner.

2211 personer skal ha 19.847.000 kroner igjen fra staten. 893 personer må betale 16.449.000 kroner i skyldig skatt.

Voss

I jordbrukskommunen Voss er det 10.761 skattytere. De skal betale 591.919.000 kroner i skatt.

7326 personer får til sammen 52.552.000 kroner igjen på skatten. 2271 vossinger deler derimot en baksmell på 19.888.000 kroner.

Fjell

Tallene fra Fylkesskattekontoret viser at det er 12.884 skattepliktige personer i Fjell kommune, som til sammen skal betale 884.660.000 kroner til statskassen.

8459 personer har til sammen 66.881.000 kroner til gode på skatten. 3399 personer må derimot betale til sammen 42.323.000 kroner i restskatt.

Torsdag morgen offentliggjøres likningstallene for hele landet. Søk gratis i skattelistene på bt.no.

TOMME LOMMER: Skattelistene legges ut på torsdag. Sjekk din eller andres skatt på bt.no.
Tegning: Marvin Halleraker